Activiteiten

KNA vervult in Arkel, met zijn circa 3600 inwoners, een belangrijke functie in het culturele leven. KNA wordt door de inwoners en de gemeentelijke overheid gewaardeerd en ondersteund.

Onze verschillende gelederen verzorgen vele muzikale optredens, al dan niet in een gezamenlijke opzet. Voorbeelden zijn Sint-Nicolaas, de lampionoptocht, de 4- en 5-mei viering, de Avondvierdaagse in Gorinchem, het voorjaarsconcert en niet te vergeten het befaamde jaarlijkse Silvesterconcert in Arkel. Ook worden concerten gegeven in bejaardentehuizen en vinden regelmatig uitwisselingsconcerten met naburige verenigingen plaats. Het repertoire van KNA is dermate breed, dat het voor iedereen iets te bieden heeft.

Het harmonie-orkest van KNA gaat gemiddeld eens in de vier jaar op concours, om haar positie in de Eerste Afdeling van de KNFM te kunnen handhaven. In november 2010 is de harmonie van KNA voor het laatst op concours geweest in Enschede en heeft daar zeer succesvol gespeeld. Met de werken “Seven Wonders” en de “Huckleberry Finn” werd een gemiddelde van 78,3 punten behaald. Dit is goed voor een tweede prijs en het behoud van de positie in de Eerste Afdeling.
Foto 2 concours Enschede 2010

Maar daarnaast is KNA ook een gezelligheidsvereniging! Er worden regelmatig
niet-muzikale activiteiten ondernomen, zoals:

  • Een jaarlijkse feestavond.
  • Na een concours hebben we altijd een gezamenlijk diner naar afloop.
  • Een middag kanoën voor de jeugd van KNA.
  • Een spontaan bezoek aan een bekend wegrestaurant
    door verschillende leden.IMG_4120 IMG_4137

Om de kosten voor contributie en lesgeld voor iedereen betaalbaar te houden worden er ook diverse financiële acties georganiseerd, zoals:

  • Het ophalen van oud papier door alle leden per toerbeurt.
  • In december de speculaasactie.
  • De collecte voor het Anjerfonds.
  • Elk jaar een loterij tijdens het voorjaarsconcert, met fantastische prijzen beschikbaar gesteld door enkele sponsoren.