Zomerconcert

Op woensdagavond 6 juli kunnen de muziekliefhebbers hun hart weer ophalen, want dan geeft KNA het jaarlijkse buitenconcert op het plein voor de Peperhof om de zomervakantie in te luiden.

Vanaf 19:30 laten de kinderen van de blazersklas horen wat ze allemaal al geleerd hebben in hun eerste maanden als muzikant, daarna is het de beurt aan het harmonie-orkest en de drumband.

Mocht het onverhoopt echt te slecht weer zijn om die avond buiten te spelen verhuist het concert naar de bovenzaal van de Lingehof.

Hopelijk tot dan!

ACTIE

Twijfel je of je (weer) een instrument wil gaan bespelen? Dan is dit het moment om de stap te zetten!
Bij deze speciale actie van KNA betaal je nu het eerste half jaar geen contributie en krijg je ook nog eens een gratis lessenaar cadeau!

Aarzel niet te lang, want deze actie loopt tot 1 juli 2022.

Hopelijk tot snel!

De Anjeractie is weer gestart!

Dit jaar ook weer digitaal, doneren kan door het scannen van de QR-code of via onderstaande link;
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=T7ex9kQcTpCALEQ9Y_0h1g

Neil van der Drift is de nieuwe dirigent van Kunst na Arbeid Arkel!

Neil van der Drift is de opvolger van Dick Teunissen. Na 50 jaar heeft Dick het stokje overgedragen aan Neil.

Neil is een duizendpoot op muziekgebied. Hij componeert zelf en is dirigent en bandleider bij verschillende orkesten. Kunst na Arbeid hoopt met deze nieuwe jonge dirigent heel veel muzikale hoogtepunten te beleven en een bloeiende toekomst tegemoet te gaan vol met muzikale uitdagingen in gezellige sfeer.

Binnenkort is er meer informatie over onze nieuwe dirigent op onze website te vinden.

Onderstaand een aantal foto’s welke zijn gemaakt tijdens de eerste repetitie onder leiding van Neil.

Voorjaarsconcert waardig afscheid Dick Teunissen

Ons voorjaarsconcert van 26 maart was bijzonder in vele opzichten. Het was ruim 2 jaar geleden dat wij een concert voor ons trouwe publiek konden geven vanwege de Coronapandemie. Hoe fijn was het om elkaar nu weer te zien en te genieten van mooie muziek! Deze avond was ook het afscheidsconcert van dirigent Dick Teunissen, die dit jaar 50 jaar het scepter zwaait bij KNA, en zijn vrouw Karin, ruim 31 jaar lid van KNA.

Pieter Versluis en Lianne Verstegen heetten de aanwezigen dan ook hartelijk welkom op deze bijzondere avond: trouwe supporters van KNA, familie en vrienden van Dick en Karin, zusterverenigingen, bestuursleden van de Bouw- en Infraharmonie en wethouder Quick van de gemeente Molenlanden.

Drumband
De drumband onder vertrouwde leiding van Hans van Willigen begon het concert. Jammer genoeg waren er enkele leden ziek, maar met extra hulp was het toch gelukt om vanavond een fijn programma te kunnen spelen! Ze speelden vier afwisselende nummers, te beginnen met At Amy Time van Evers, de City March van Stoffels en daarna les Joyeux Tambours van Egbert/Smits. Er waren pittige momenten met de troms, tomtom en grote trom. Dan weer melodisch met de xylofoon en het klokkenspel, in combinatie met de andere slaginstrumenten. In het laatste nummer, the ABBA Revival in een arrangement van Hans Piek, herkenden we verschillende melodieën van de bekende Zweedse groep ABBA, zoals Fernando en the Winner takes it all. Een knappe prestatie!

Steun voor Oekraïne
Daarna was het de beurt aan de harmonie onder leiding van Dick Teunissen. Voordat het geplande programma begon, vroeg Pieter Versluis aandacht voor de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. KNA wilde een teken van verbondenheid tonen met de Oekraïense bevolking in de Prayer for Ukraine. Een oorspronkelijk Oekraïens gebed, dat is uitgegroeid tot een bekende nationale hymne, voor KNA bewerkt door Dick Teunissen. Na dit indrukwekkende moment vervolgde de harmonie de avond met het oorspronkelijke programma.

Eerste helft programma
Het eerste nummer was Odilia van Jacob de Haan. Wat een elegante start, fijn van sfeer! Een kenmerkende KNA-klank onder leiding van Dick Teunissen met KNA, dat graag muziek van Jacob de Haan speelt. Karin Teunissen, de echtgenote van Dick, nam na 31 jaar ook afscheid van KNA op deze avond. Lianne Verstegen roemde Karins kwaliteiten als klarinettiste en haar persoonlijke betrokkenheid bij de leden van KNA. Zij bedankte Karin voor haar inzet voor KNA op diverse fronten, zoals de PR en het regelen van de invallers.

Karin soleerde deze avond nog eenmaal met KNA in een compositie van Edmond Avon, de Introduction et Polonaise de Concert. Een sfeervolle, gevoelige en soms frivole compositie, dat enthousiast werd ontvangen door het publiek. In de robuuste Sandstone Centennial mars van Philips Sparke sloot de harmonie het mooie programma voor de pauze af.

Tweede gedeelte
Na de pauze ging de harmonie verder met How to train your dragon van John Powell. Een uitdagend werk gebaseerd op de gelijknamige film, waarvoor alle leden op het puntje van hun stoel zaten. Dat gold ook voor het volgende nummer, Persis, van James Hosay. Een pittig Oosters werk, technisch uitdagend, met een prachtige hobosolo in het middendeel en eindigend in een overweldigend slot. Prachtig en knap gespeeld! Na de vrolijke Klezmer Karnival van Philips Sparke was het tijd voor het naderende afscheid van Dick Teunissen.

Afscheid Dick Teunissen
Pieter Versluis nam het woord en dankte Dick voor de vele fijne en bijzondere momenten in de afgelopen 50 jaar. Dick en ook Karin hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van KNA. Het was een onuitwisbare tijd voor de leden van KNA Arkel. Pieter overhandigde een speciale Oorkonde van de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen aan Dick voor zijn 50-jarige jubileum. Hij hoopte op een goede toekomst en sprak de wens uit om elkaar in het oog te houden. De woorden van Pieter werden ondersteund door een luid applaus van zowel leden als publiek. Tot slot blikte Dick zelf terug op de afgelopen 50 jaar. Een periode waarin vele mooie concerten en andere muzikale hoogtepunten zijn gevierd en waarin hij generaties muzikanten heeft mogen begeleiden bij KNA. Hij koestert warme herinneringen aan de afgelopen periode en dankt de leden voor het vertrouwen dat zij hem hebben gegeven. Plus een grote pluim voor hun geduld met deze soms veeleisende dirigent, die altijd meent dat muzikanten meer kunnen dan ze zelf denken. Hij dankte de goede samenwerking met de diverse besturen, de diverse commissies, de Tilgroep en tot slot de leden.

Het optreden van de harmonie eindigde met les Misérables in een arrangement van Barker. Een prachtig sfeervol einde van een bijzonder optreden door de harmonie, onder leiding van haar dirigent Dick Teunissen.

De avond eindigde met een slotoptreden door zanger Menzo Kortland, met You’ll never walk alone’, waarbij alle aanwezigen met elkaar, velen gearmd, de avond in harmonie afsloten, afsluitend aangevuld door de rake bewoordingen van Lianne Verstegen om met elkaar in vrede en liefde te genieten van het leven.

Erelid Sjaan Brandwijk overleden

Helaas bereikte ons gisteren het droevige nieuws dat ons geliefde erelid Sjaan Brandwijk is overleden, op dinsdag 22 maart jl.

Sjaan in 2006.

80 jaar lid, 30 jaar erelid
Enkele dagen eerder overhandigde het bestuur nog aan echtgenote Miep de insigne met Oorkonde van de KNMO voor zijn 80-jarige jubileum bij KNA. Sjaan kon toen de Oorkonde vanwege gezondheidsredenen niet in ontvangst nemen. Naast het 80-jarige lidmaatschap van KNA was Sjaan ook 30 jaar erelid van KNA. Sjaan heeft dus veel voor KNA betekend.

Terugblik
Sjaan Brandwijk was een zeer geliefd en gewaardeerd lid van KNA. Hij begon als 15-jarige in 1942 op klarinet, midden in de oorlog. Later stapte hij over naar de baritonsaxofoon. Vanaf 1957 trad Sjaan in het bestuur, waar hij 39 jaar lang diverse functies heeft vervuld, waaronder die van penningmeester en secretaris. Na zijn bestuursfuncties bleef Sjaan actief voor KNA, in de rol van bibliothecaris en als coördinator van het oud papier. Bij dat laatste wist Sjaan in de onderhandelingen het belang van KNA altijd goed voor het voetlicht te brengen! Tot op hoge leeftijd heeft Sjaan meegespeeld op zijn baritonsax, totdat dit vanwege gezondheidsredenen niet meer kon. Daarna is hij nog lange tijd iedere woensdagavond naar de repetities in MFC de Lingehof komen luisteren, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Voor zijn vele en trouwe verdiensten voor KNA was Sjaan in 1992 benoemd tot erelid van KNA. Daarnaast ontving Sjaan ook een koninklijke onderscheiding. Dat was in 1990.

Echtgenote Miep
Niet alleen Sjaan is tot op hoge leeftijd actief voor KNA gebleven. Ook zijn echtgenote Miep heeft in al die jaren veel voor KNA betekend. Miep was actief lid in de damessupportersclub en organiseerde vele activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast was zij bekend als lady-speaker, waarbij zij de concerten van KNA altijd plezierig en ontspannen presenteerde. En natuurlijk was zij achter de schermen in huize Brandwijk, altijd een belangrijke steun en toeverlaat voor Sjaan. Zij waren een sterk team voor KNA!

Herdacht
Op onze repetitie van gisteren, 23 maart, hebben wij Sjaan in stilte herdacht. Wij verliezen in hem een groot KNA’er. Wij wensen Miep, dochter Addy en verdere familie veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Sjaan Brandwijk 80 jaar lid van KNA!

Ons oudste lid, Sjaan Brandwijk, viert deze maand zijn 80-jarige jubileum bij KNA. Vanwege deze bijzondere gebeurtenis, heeft het bestuur vandaag een insigne met Oorkonde van de KNMO overhandigd aan Miep, zijn echtgenote. Sjaan kon helaas vanwege gezondheidsredenen de oorkonde niet zelf in ontvangst nemen.

Terugblik
Sjaan Brandwijk is een zeer geliefd en gewaardeerd lid van KNA. Wie kent hem niet? Sjaan begon als 15-jarige in 1942 op klarinet, midden in de oorlog. Later stapte hij over naar de baritonsaxofoon. Vanaf 1957 trad Sjaan in het bestuur, wat hij 39 jaar lang heeft gedaan. Hij vervulde diverse functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. De aanstellingsbrief van dirigent Dick Teunissen, die dit jaar zijn 50-jarig jubileum bij KNA viert, is dan ook door Sjaan geschreven!
Na zijn bestuursfuncties bleef Sjaan actief voor KNA, in de rol van bibliothecaris en als coördinator van het oud papier. Bij dat laatste wist Sjaan in de onderhandelingen het belang van KNA altijd goed voor het voetlicht te brengen! Tot op hoge leeftijd heeft Sjaan meegespeeld op zijn baritonsax, totdat dit vanwege gezondheidsredenen niet meer kon. Daarna is hij nog lange tijd iedere woensdagavond naar de repetities in MFC de Lingehof komen luisteren, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Voor zijn vele en trouwe verdiensten voor KNA is Sjaan in 1992 benoemd tot erelid van KNA. Daarnaast ontving Sjaan ook een koninklijke onderscheiding. Dat was in 1990.

Echtgenote Miep
Niet alleen Sjaan is tot op hoge leeftijd actief voor KNA gebleven. Ook zijn echtgenote Miep heeft in al die jaren veel voor KNA betekend. Miep was actief lid in de damessupportersclub en organiseerde vele activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast was zij bekend als lady-speaker, waarbij zij de concerten van KNA altijd plezierig en ontspannen presenteerde. En natuurlijk was zij achter de schermen in huize Brandwijk, altijd een belangrijke steun en toeverlaat voor Sjaan. Zij waren een sterk team voor KNA!

Felicitatie en dank
Wij feliciteren Sjaan met dit geweldige jubileum en wij danken zowel Sjaan als Miep voor hun betrokkenheid en inzet voor KNA in al die jaren. Op dit moment heeft Sjaan helaas gezondheidsproblemen, waardoor hij zijn Oorkonde niet zelf in ontvangst kan nemen. Wij zijn in dankbare gedachten bij hem.

Mooie start blazers- en trommelklas!

Kan een afbeelding zijn van 10 mensen, mensen die muziekinstrumenten bespelen, staande mensen en binnen

Woensdag 9 maart was de eerste avond van de blazers- en trommelklas. Er hadden zich 7 kinderen aangemeld: 2 voor dwarsfluit, 2 voor trompet, 2 voor altsax en 1 voor slagwerk. Zij vonden het best spannend. Een eigen instrument, hoe moet je daar mee omgaan? Een eigen lessenaar? Ook niet gemakkelijk om op te zetten!

De kinderen kregen eerst gezamenlijk een uitleg van onze dirigente opleidingsorkest Anniecke van Delft en zijn toen in groepjes uit elkaar gegaan. De begeleiders van deze groepjes zijn onze leden Roel, Fred, Louis en natuurlijk Anniecke. Ook hebben de jeugdleden van het opleidingsorkest de begeleiders goed geholpen.

Deze eerste avond was zeker geslaagd! We hopen op een goed vervolg. Veel succes jongelui! De blazersklas 2022 is mede mogelijk gemaakt door het Rivierenland Fonds, www.rivierenlandfonds.nl.

Voorjaarsconcert 26 maart, afscheid Dick Teunissen

Op 26 maart is ons voorjaarsconcert! Na ruim 2 jaar Coronapauze hopen we elkaar weer in goede gezondheid te zien, en samen met de drumband en harmonie te genieten van mooie muziek. Het is meteen een heel bijzondere avond, want het is de laatste keer dat onze dirigent Dick Teunissen het scepter zwaait. Na 50 jaar neemt hij afscheid van KNA. Kom je ook op deze speciale avond?

Zowel de harmonie als de drumband hebben sinds de versoepelingen in januari, en ondanks de afwezigen door Corona, hard geoefend om een mooi programma in elkaar te zetten. Zo speelt de harmonie ‘How te train your Dragon’, ‘Persis’ en ‘les Miserables’. Karin Teunissen, echtgenote van Dick, neemt na 31 jaar ook afscheid op deze avond, en speelt het klarinetconcert ‘Introduction, et Polonaise de Concert’ van Edmond Avon.

De drumband heeft ook enkele mooie en afwisselende nummers ingestudeerd, en staat daarbij weer onder vertrouwde leiding van Hans van Willigen.

Voor het opleidingsorkest onder leiding van Anniecke van Delft was de tijd nog te kort om met elkaar een programma in te studeren. Er waren helaas veel zieke of afwezige jeugdleden vanwege Corona, hetgeen u niet onbekend in de oren zal klinken. Het volgende concert zal dit vast en zeker goed komen!

Wij nodigen u van harte uit in MFC de Lingehof in Arkel. De zaal is open vanaf 19.30 uur, kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en kosten € 5. Graag tot dan!

Voorjaarsconcert 26 maart!

Op 26 maart a.s. geven wij ons voorjaarsconcert! 🎶🎺🎉Na 3 jaar hopen wij met ons opleidingsorkest, de drumband en de harmonie op deze avond (eindelijk) een mooi concert te kunnen geven voor al onze trouwe familieleden, vrienden, supporters en sponsoren. Het wordt meteen een bijzondere avond, want onze dirigent Dick Teunissen neemt na 50 jaar afscheid. Het concert is ’s avonds vanaf 20 uur in MFC De Lingehof in Arkel. We houden de Coronamaatregelen nauwlettend in de gaten; mochten de plannen veranderen, dan zullen we dat hier direct melden.

Het opleidingsorkest zal deze avond voor het eerst optreden onder leiding van dirigente Anniecke van Delft. Anniecke is al een tijdje bij ons aan de slag, maar zij heeft nog nooit een concert verzorgd op ons traditionele voorjaarsconcert . Een mooi vooruitzicht dus!

De drumband staat nog steeds onder vertrouwde leiding van Hans van Willigen. Wij verheugen ons erop de drumband ook weer in ons midden te hebben én te horen. Tijdens de Coronapandemie zijn zij namelijk tijdelijk uitgeweken naar Gorinchem voor de repetities, om de harmonie maximale ruimte te geven voor repeteren op 1,5 meter onderlinge afstand. Fijn om weer terug te zijn!

En als vermeld: Dick Teunissen neemt na 50 jaar afscheid van KNA. Een heel bijzonder jubileum en een heel bijzondere gebeurtenis. Elders op deze site kunt u meer over Dick lezen, de viering van zijn 50-jarige jubileum en zijn terugblik bij KNA. Naast Dick zal ook zijn echtgenote, Karin Teunissen, afscheid nemen van KNA. Karin is dan 31 jaar bij KNA, en zo’n 12,5 jaar concertmeester. Zij zal tijdens het afscheidsconcert een solostuk uitvoeren.

Wij bereiden ons concert voor, in de hoop dat de Corona-omstandigheden ons gunstig gezind blijven. Mocht er aanleiding zijn voor aanpassing van de plannen, dan zullen wij u dat zo spoedig mogelijk op deze website melden.