Ledeninformatie

Contributie

Contributie:
Jeugdlid tot 18 jaar: € 14,50 per maand
Seniorlid (v.a. 18 jaar): € 16,50 per maand
 
Betaling voor alle contributies:
Maandelijks per automatische incasso voor alle leden. Het rekeningnummer is NL95RABO0120279509. Opzegging geschiedt schriftelijk of door te mailen naar de secretaris.


Afmelden bij verhindering repetitie:

Voor de jeugd bij:             Leonde Broekhuizen, 0626709567

Voor de slagwerkgroep bij:    Jan Bouwman, 0183-562319

Voor de harmonie bij:      Leonde Broekhuizen, 0626709567

Ondersteuning leergeld:
Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen de kosten voor activiteiten zoals sport en cultuur kan betalen. Echter er bestaand fondsen/stichtingen die hierbij helpen. Zij betalen de betreffende kosten. 
Heeft u ondersteuning nodig, kunt u een aanvraag doen bij één van de volgende instanties:
Jeugdfonds sport & cultuur.
Stichting leergeld.

Commissies:

KNA heeft een aantal commissies die specifieke taken vervullen of evenementen voorbereiden.

 • Muziekcommissie
  De muziekcommissie bereidt de muzikale invulling van de concerten en optredens voor. De muziekcommissie wordt voorgezeten door de dirigent van de harmonie, Neil van der Drift. De overige leden van de commissie zijn: Ilze Hiddink (bibliothecaris), Ria Bresser, Leonie Stolk-Zondag, Jan Bakker, Jacqueline Zijderveld en Amelia Verstegen.
 • Commissie decemberconcerten
  Deze commissie bereidt de jaarlijkse decemberconcerten voor die afwisselend Silvesterconcert dan wel Concert in Kerstsfeer worden genoemd en bestaat uit: Heleen Heintjes, Roel Gijsen, Egbert Scholten, Erna van Houwelingen, Tineke Verduin en Frank Duijnhouwer.
 • PR-commissie
  Deze commissie benadert actief de pers bij specifieke optredens, verzorgt verslagen van bijzondere evenementen en zorgt voor de overige publiciteit van KNA. Leden zijn: Jeroen de Bruin, Chris van Duijvendijk en Mike van Houwelingen. Het fotomateriaal wordt doorgaans verzorgd door Marcel van der Voet of Mike van Houwelingen. De redactie van deze website is samengesteld uit: Jeroen de Bruin en Mike van Houwelingen (technisch beheer).
 • Jeugdcommissie
  De jeugdcommissie draagt zorg voor werving en opleiding van leerlingen en organiseert daarvoor optredens en activiteiten gericht op muzikale vorming en ontwikkeling. Deze bestaat uit: Ali Zijderveld, Leonde Broekhuizen en de dirigent van het jeugdorkest.
 • Technische commissie
  De technische commissie zorgt voor onderhoud van de uniformen (Elly Bouwman), onderhoud van het slagwerk (Jan Bouwman), onderhoud van fluiten en rietinstrumenten (Fred Stam) en onderhoud van het koper (Peter Zijderveld). Coördinatie voorraad instrumenten en aankoop nieuw instrumentarium door Kees van Straten.
 • Kledingcommissie
  De kledingcommissie buigt zich over de kleding van de leden tijdens de diverse optredens en ziet toe op een correcte naleving van de kledinginstructies. Deze commissie bestaat uit Nicoline Schreuder en Mirjam den Braven.
 • Commissies voor specifieke activiteiten
  KNA kent ook specifieke activiteiten gericht op sponsoring, zoals het oud papier ophalen, de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds in mei/juni en de speculaasactie in november-december. Verschillende leden zetten zich zeer actief in om dit goed voor te bereiden. Zoals Heleen Heintjes-Visser, Mirjam den Braven en Peter en Ali Zijderveld.
 • Lief- en leedcommissie
  Deze commissie ontfermt zich over de langdurig afwezigen of zieke leden, en verblijdt hen met een bezoekje, bloemetje of een kaart. Dit is Mirjam den Braven en Ali Zijderveld op het lijf geschreven!
 • Supportersclub
  De supportersclub ontplooit achter de schermen acties die ten goede komen aan de vereniging. Het bestuur bestaat uit Maaike van Straten, Jacqueline Bakker en Magda van der Voet.
 • Commissie van Toezicht
  Harmoniegezelschap Kunst na Arbeid kent een Commissie van Toezicht, die tevens het financiële verkeer van de vereniging controleert. Zitting in deze commissie hebben Huig van IJzeren, Jan van Gigch en Michiel Struijk

Oud Papier

KNA haalt elke derde maandag van de maand het oud papier op.
Een gedeelte van het dorp wordt door de ‘middagploeg’ opgehaald. En een gedeelte van het dorp wordt door de ‘avondploeg’ opgehaald.
De volgende straten worden door de middagploeg opgehaald;
Haarweg, Onderweg, Rietveld, Sluisweg, Dam, Kanaaldijk Noord, Stationsweg, industrieterrein, Vlietskade (tot motorclub De Bougie), Parallelweg, Raadhuisstoep, Raadhuisplein, Schoolstraat en Kerkeind.
De middagploeg begint om 10.30 uur. De papiercontainer dient voor 10.30 uur buiten gezet te worden. De rest van Arkel wordt door de ‘avondploeg’ opgehaald. ’s Avonds wordt er om 18.00 uur gestart. De papiercontainer dient voor 18.00 uur buiten gezet te worden.

Afwijkende ophaaldagen:
Op dit moment geen afwijkende dagen bekend.

Privacy Policy
Voor informatie over de Privacy Policy, klik hier.