Geschiedenis

KNA werd opgericht op dinsdag 19 februari 1907. Een aantal inwoners van Arkel had 335 gulden bij elkaar gebracht en wilde “iets aan kunst” gaan doen, aldus de notulen van de oprichtingsvergadering. Voor dit bedrag werden instrumenten gekocht en was KNA een feit. KNA was overigens op dat moment een fanfare. Deze enthousiastelingen hebben waarschijnlijk niet kunnen bevroeden in welk zwaar weer de vereniging nog zou komen! 

De eerste jaren oefende men gestaag, en in 1910 behaalde het orkest een eerste prijs op het concours in Bolnes in de tweede afdeling. Daarna brak de eerste wereldoorlog uit. KNA overleefde deze eerste wereldoorlog gelukkig! In 1920 kreeg de vereniging de eerste subsidie van de gemeente Arkel; in 1925 werd de muziektent geplaatst. Een eerste eigen onderkomen!

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd het voor het orkest steeds lastiger: door de slechte economie kreeg het orkest geen subsidie meer. In 1940 trad de oorlog in. Doordat verscheidene leden te werk gesteld werden in Duitsland, werden er geen concerten gegeven. Toch besloot men in eerst instantie door te gaan met repeteren. Het aantal leden was fors teruggelopen tot maar 16 leden. In 1944 werden zelfs de repetities gestaakt. De vereniging bleek niet kapot te krijgen, want direct na de oorlog pakte men de draad weer op. In juni 1945 werd de eerste vergadering gehouden. Dat was de opmaat van een nieuwe groei van KNA.

In 1952 deed KNA voor het eerst mee aan een concours als harmonie-orkest. Wat een ommezwaai! De harmonie bleef niet alleen. In 1958 kreeg KNA ook een eigen drumband; in dat jaar trad de drumband voor het eerst op. Twee jaren later kreeg de drumband een eigen vaandel. De vereniging werd steeds professioneler. In 1961 werden de eerste uniformen aangeschaft! Vanaf de zeventiger jaren stond de harmonie van Kunst na Arbeid onder leiding van haar huidige dirigent Dick Teunissen. Onder diens leiding is het orkest opgeklommen naar de Eerste Divisie van de KNFM. In de loop van de jaren zijn er een jeugdorkest en een opleidings-orkest bijgekomen. In het derde Millennium heeft KNA een opleidingsorkest, een jeugdorkest, een drumband én een harmonie. De vereniging telt meer dan 100 leden tussen de 8 en 83 jaar. Daarnaast kent zij zich gesteund door een groot aantal vrijwilligers en supporters, die de vereniging op velerlei wijzen steunen.

Kunst Na Arbeid heeft ter ere van haar 100-jarig jubileum in 2007 een prachtig boek uitgebracht met vele feiten, anekdotes, herinneringen van de leden en mooie foto’s. Dit boek is verkrijgbaar via Jan Bouwman. Koop dit jubileumboek voor een bescheiden bedrag! Met de aanschaf van het jubileumboek steunt u meteen de vereniging!