De Anjeractie is weer gestart!

Dit jaar ook weer digitaal, doneren kan door het scannen van de QR-code of via onderstaande link;
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=T7ex9kQcTpCALEQ9Y_0h1g