Harmonieorkest KnA van start met Frans van Dun.

Woensdagavond 21 februari heeft ons orkest kennis gemaakt met dirigent Frans van Dun.
Frans heeft een ruime ervaring binnen het dirigentschap in binnen- en buitenland en werkt

daarnaast op het Stedelijk Gymnasium Breda waar hij docent is van de eindexamenklas muziek. Op het Fontys Conservatorium in Tilburg is Frans gastdocent HaFa-directie en is hij lid van de examencommissie voor de dirigentenexamens.
Frans zal harmonieorkest KNA begeleiden naar het jaarlijkse voorjaarsconcert waarvoor een mooi en afwisselend repertoire gepland staat. Bij wederzijdse instemming zal Frans ook na het concert het stokje blijven zwaaien.
De eerste kennismaking verliep soepel en Frans nam daar ook de tijd voor. Het is natuurlijk van beide kanten even kijken hoe men op elkaar reageert, zowel persoonlijk als muzikaal.
We hebben diverse passages goed bekeken en goed doorgenomen wat leerzaam en interessant was voor orkest en dirigent.
We zien uit naar volgende repetities en natuurlijk naar het voorjaarsconcert.
Even opletten: Het voorjaarsconcert stond gepland voor zaterdagavond 6 april, maar is verplaatst vrijdagavond 19 april.