Erelid Sjaan Brandwijk overleden

Helaas bereikte ons gisteren het droevige nieuws dat ons geliefde erelid Sjaan Brandwijk is overleden, op dinsdag 22 maart jl.

Sjaan in 2006.

80 jaar lid, 30 jaar erelid
Enkele dagen eerder overhandigde het bestuur nog aan echtgenote Miep de insigne met Oorkonde van de KNMO voor zijn 80-jarige jubileum bij KNA. Sjaan kon toen de Oorkonde vanwege gezondheidsredenen niet in ontvangst nemen. Naast het 80-jarige lidmaatschap van KNA was Sjaan ook 30 jaar erelid van KNA. Sjaan heeft dus veel voor KNA betekend.

Terugblik
Sjaan Brandwijk was een zeer geliefd en gewaardeerd lid van KNA. Hij begon als 15-jarige in 1942 op klarinet, midden in de oorlog. Later stapte hij over naar de baritonsaxofoon. Vanaf 1957 trad Sjaan in het bestuur, waar hij 39 jaar lang diverse functies heeft vervuld, waaronder die van penningmeester en secretaris. Na zijn bestuursfuncties bleef Sjaan actief voor KNA, in de rol van bibliothecaris en als coördinator van het oud papier. Bij dat laatste wist Sjaan in de onderhandelingen het belang van KNA altijd goed voor het voetlicht te brengen! Tot op hoge leeftijd heeft Sjaan meegespeeld op zijn baritonsax, totdat dit vanwege gezondheidsredenen niet meer kon. Daarna is hij nog lange tijd iedere woensdagavond naar de repetities in MFC de Lingehof komen luisteren, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Voor zijn vele en trouwe verdiensten voor KNA was Sjaan in 1992 benoemd tot erelid van KNA. Daarnaast ontving Sjaan ook een koninklijke onderscheiding. Dat was in 1990.

Echtgenote Miep
Niet alleen Sjaan is tot op hoge leeftijd actief voor KNA gebleven. Ook zijn echtgenote Miep heeft in al die jaren veel voor KNA betekend. Miep was actief lid in de damessupportersclub en organiseerde vele activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast was zij bekend als lady-speaker, waarbij zij de concerten van KNA altijd plezierig en ontspannen presenteerde. En natuurlijk was zij achter de schermen in huize Brandwijk, altijd een belangrijke steun en toeverlaat voor Sjaan. Zij waren een sterk team voor KNA!

Herdacht
Op onze repetitie van gisteren, 23 maart, hebben wij Sjaan in stilte herdacht. Wij verliezen in hem een groot KNA’er. Wij wensen Miep, dochter Addy en verdere familie veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.