Voorjaarsconcert waardig afscheid Dick Teunissen

Ons voorjaarsconcert van 26 maart was bijzonder in vele opzichten. Het was ruim 2 jaar geleden dat wij een concert voor ons trouwe publiek konden geven vanwege de Coronapandemie. Hoe fijn was het om elkaar nu weer te zien en te genieten van mooie muziek! Deze avond was ook het afscheidsconcert van dirigent Dick Teunissen, die dit jaar 50 jaar het scepter zwaait bij KNA, en zijn vrouw Karin, ruim 31 jaar lid van KNA.

Pieter Versluis en Lianne Verstegen heetten de aanwezigen dan ook hartelijk welkom op deze bijzondere avond: trouwe supporters van KNA, familie en vrienden van Dick en Karin, zusterverenigingen, bestuursleden van de Bouw- en Infraharmonie en wethouder Quick van de gemeente Molenlanden.

Drumband
De drumband onder vertrouwde leiding van Hans van Willigen begon het concert. Jammer genoeg waren er enkele leden ziek, maar met extra hulp was het toch gelukt om vanavond een fijn programma te kunnen spelen! Ze speelden vier afwisselende nummers, te beginnen met At Amy Time van Evers, de City March van Stoffels en daarna les Joyeux Tambours van Egbert/Smits. Er waren pittige momenten met de troms, tomtom en grote trom. Dan weer melodisch met de xylofoon en het klokkenspel, in combinatie met de andere slaginstrumenten. In het laatste nummer, the ABBA Revival in een arrangement van Hans Piek, herkenden we verschillende melodieën van de bekende Zweedse groep ABBA, zoals Fernando en the Winner takes it all. Een knappe prestatie!

Steun voor Oekraïne
Daarna was het de beurt aan de harmonie onder leiding van Dick Teunissen. Voordat het geplande programma begon, vroeg Pieter Versluis aandacht voor de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. KNA wilde een teken van verbondenheid tonen met de Oekraïense bevolking in de Prayer for Ukraine. Een oorspronkelijk Oekraïens gebed, dat is uitgegroeid tot een bekende nationale hymne, voor KNA bewerkt door Dick Teunissen. Na dit indrukwekkende moment vervolgde de harmonie de avond met het oorspronkelijke programma.

Eerste helft programma
Het eerste nummer was Odilia van Jacob de Haan. Wat een elegante start, fijn van sfeer! Een kenmerkende KNA-klank onder leiding van Dick Teunissen met KNA, dat graag muziek van Jacob de Haan speelt. Karin Teunissen, de echtgenote van Dick, nam na 31 jaar ook afscheid van KNA op deze avond. Lianne Verstegen roemde Karins kwaliteiten als klarinettiste en haar persoonlijke betrokkenheid bij de leden van KNA. Zij bedankte Karin voor haar inzet voor KNA op diverse fronten, zoals de PR en het regelen van de invallers.

Karin soleerde deze avond nog eenmaal met KNA in een compositie van Edmond Avon, de Introduction et Polonaise de Concert. Een sfeervolle, gevoelige en soms frivole compositie, dat enthousiast werd ontvangen door het publiek. In de robuuste Sandstone Centennial mars van Philips Sparke sloot de harmonie het mooie programma voor de pauze af.

Tweede gedeelte
Na de pauze ging de harmonie verder met How to train your dragon van John Powell. Een uitdagend werk gebaseerd op de gelijknamige film, waarvoor alle leden op het puntje van hun stoel zaten. Dat gold ook voor het volgende nummer, Persis, van James Hosay. Een pittig Oosters werk, technisch uitdagend, met een prachtige hobosolo in het middendeel en eindigend in een overweldigend slot. Prachtig en knap gespeeld! Na de vrolijke Klezmer Karnival van Philips Sparke was het tijd voor het naderende afscheid van Dick Teunissen.

Afscheid Dick Teunissen
Pieter Versluis nam het woord en dankte Dick voor de vele fijne en bijzondere momenten in de afgelopen 50 jaar. Dick en ook Karin hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van KNA. Het was een onuitwisbare tijd voor de leden van KNA Arkel. Pieter overhandigde een speciale Oorkonde van de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen aan Dick voor zijn 50-jarige jubileum. Hij hoopte op een goede toekomst en sprak de wens uit om elkaar in het oog te houden. De woorden van Pieter werden ondersteund door een luid applaus van zowel leden als publiek. Tot slot blikte Dick zelf terug op de afgelopen 50 jaar. Een periode waarin vele mooie concerten en andere muzikale hoogtepunten zijn gevierd en waarin hij generaties muzikanten heeft mogen begeleiden bij KNA. Hij koestert warme herinneringen aan de afgelopen periode en dankt de leden voor het vertrouwen dat zij hem hebben gegeven. Plus een grote pluim voor hun geduld met deze soms veeleisende dirigent, die altijd meent dat muzikanten meer kunnen dan ze zelf denken. Hij dankte de goede samenwerking met de diverse besturen, de diverse commissies, de Tilgroep en tot slot de leden.

Het optreden van de harmonie eindigde met les Misérables in een arrangement van Barker. Een prachtig sfeervol einde van een bijzonder optreden door de harmonie, onder leiding van haar dirigent Dick Teunissen.

De avond eindigde met een slotoptreden door zanger Menzo Kortland, met You’ll never walk alone’, waarbij alle aanwezigen met elkaar, velen gearmd, de avond in harmonie afsloten, afsluitend aangevuld door de rake bewoordingen van Lianne Verstegen om met elkaar in vrede en liefde te genieten van het leven.

Erelid Sjaan Brandwijk overleden

Helaas bereikte ons gisteren het droevige nieuws dat ons geliefde erelid Sjaan Brandwijk is overleden, op dinsdag 22 maart jl.

Sjaan in 2006.

80 jaar lid, 30 jaar erelid
Enkele dagen eerder overhandigde het bestuur nog aan echtgenote Miep de insigne met Oorkonde van de KNMO voor zijn 80-jarige jubileum bij KNA. Sjaan kon toen de Oorkonde vanwege gezondheidsredenen niet in ontvangst nemen. Naast het 80-jarige lidmaatschap van KNA was Sjaan ook 30 jaar erelid van KNA. Sjaan heeft dus veel voor KNA betekend.

Terugblik
Sjaan Brandwijk was een zeer geliefd en gewaardeerd lid van KNA. Hij begon als 15-jarige in 1942 op klarinet, midden in de oorlog. Later stapte hij over naar de baritonsaxofoon. Vanaf 1957 trad Sjaan in het bestuur, waar hij 39 jaar lang diverse functies heeft vervuld, waaronder die van penningmeester en secretaris. Na zijn bestuursfuncties bleef Sjaan actief voor KNA, in de rol van bibliothecaris en als coördinator van het oud papier. Bij dat laatste wist Sjaan in de onderhandelingen het belang van KNA altijd goed voor het voetlicht te brengen! Tot op hoge leeftijd heeft Sjaan meegespeeld op zijn baritonsax, totdat dit vanwege gezondheidsredenen niet meer kon. Daarna is hij nog lange tijd iedere woensdagavond naar de repetities in MFC de Lingehof komen luisteren, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Voor zijn vele en trouwe verdiensten voor KNA was Sjaan in 1992 benoemd tot erelid van KNA. Daarnaast ontving Sjaan ook een koninklijke onderscheiding. Dat was in 1990.

Echtgenote Miep
Niet alleen Sjaan is tot op hoge leeftijd actief voor KNA gebleven. Ook zijn echtgenote Miep heeft in al die jaren veel voor KNA betekend. Miep was actief lid in de damessupportersclub en organiseerde vele activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast was zij bekend als lady-speaker, waarbij zij de concerten van KNA altijd plezierig en ontspannen presenteerde. En natuurlijk was zij achter de schermen in huize Brandwijk, altijd een belangrijke steun en toeverlaat voor Sjaan. Zij waren een sterk team voor KNA!

Herdacht
Op onze repetitie van gisteren, 23 maart, hebben wij Sjaan in stilte herdacht. Wij verliezen in hem een groot KNA’er. Wij wensen Miep, dochter Addy en verdere familie veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Sjaan Brandwijk 80 jaar lid van KNA!

Ons oudste lid, Sjaan Brandwijk, viert deze maand zijn 80-jarige jubileum bij KNA. Vanwege deze bijzondere gebeurtenis, heeft het bestuur vandaag een insigne met Oorkonde van de KNMO overhandigd aan Miep, zijn echtgenote. Sjaan kon helaas vanwege gezondheidsredenen de oorkonde niet zelf in ontvangst nemen.

Terugblik
Sjaan Brandwijk is een zeer geliefd en gewaardeerd lid van KNA. Wie kent hem niet? Sjaan begon als 15-jarige in 1942 op klarinet, midden in de oorlog. Later stapte hij over naar de baritonsaxofoon. Vanaf 1957 trad Sjaan in het bestuur, wat hij 39 jaar lang heeft gedaan. Hij vervulde diverse functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. De aanstellingsbrief van dirigent Dick Teunissen, die dit jaar zijn 50-jarig jubileum bij KNA viert, is dan ook door Sjaan geschreven!
Na zijn bestuursfuncties bleef Sjaan actief voor KNA, in de rol van bibliothecaris en als coördinator van het oud papier. Bij dat laatste wist Sjaan in de onderhandelingen het belang van KNA altijd goed voor het voetlicht te brengen! Tot op hoge leeftijd heeft Sjaan meegespeeld op zijn baritonsax, totdat dit vanwege gezondheidsredenen niet meer kon. Daarna is hij nog lange tijd iedere woensdagavond naar de repetities in MFC de Lingehof komen luisteren, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Voor zijn vele en trouwe verdiensten voor KNA is Sjaan in 1992 benoemd tot erelid van KNA. Daarnaast ontving Sjaan ook een koninklijke onderscheiding. Dat was in 1990.

Echtgenote Miep
Niet alleen Sjaan is tot op hoge leeftijd actief voor KNA gebleven. Ook zijn echtgenote Miep heeft in al die jaren veel voor KNA betekend. Miep was actief lid in de damessupportersclub en organiseerde vele activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast was zij bekend als lady-speaker, waarbij zij de concerten van KNA altijd plezierig en ontspannen presenteerde. En natuurlijk was zij achter de schermen in huize Brandwijk, altijd een belangrijke steun en toeverlaat voor Sjaan. Zij waren een sterk team voor KNA!

Felicitatie en dank
Wij feliciteren Sjaan met dit geweldige jubileum en wij danken zowel Sjaan als Miep voor hun betrokkenheid en inzet voor KNA in al die jaren. Op dit moment heeft Sjaan helaas gezondheidsproblemen, waardoor hij zijn Oorkonde niet zelf in ontvangst kan nemen. Wij zijn in dankbare gedachten bij hem.

Mooie start blazers- en trommelklas!

Kan een afbeelding zijn van 10 mensen, mensen die muziekinstrumenten bespelen, staande mensen en binnen

Woensdag 9 maart was de eerste avond van de blazers- en trommelklas. Er hadden zich 7 kinderen aangemeld: 2 voor dwarsfluit, 2 voor trompet, 2 voor altsax en 1 voor slagwerk. Zij vonden het best spannend. Een eigen instrument, hoe moet je daar mee omgaan? Een eigen lessenaar? Ook niet gemakkelijk om op te zetten!

De kinderen kregen eerst gezamenlijk een uitleg van onze dirigente opleidingsorkest Anniecke van Delft en zijn toen in groepjes uit elkaar gegaan. De begeleiders van deze groepjes zijn onze leden Roel, Fred, Louis en natuurlijk Anniecke. Ook hebben de jeugdleden van het opleidingsorkest de begeleiders goed geholpen.

Deze eerste avond was zeker geslaagd! We hopen op een goed vervolg. Veel succes jongelui! De blazersklas 2022 is mede mogelijk gemaakt door het Rivierenland Fonds, www.rivierenlandfonds.nl.

Voorjaarsconcert 26 maart, afscheid Dick Teunissen

Op 26 maart is ons voorjaarsconcert! Na ruim 2 jaar Coronapauze hopen we elkaar weer in goede gezondheid te zien, en samen met de drumband en harmonie te genieten van mooie muziek. Het is meteen een heel bijzondere avond, want het is de laatste keer dat onze dirigent Dick Teunissen het scepter zwaait. Na 50 jaar neemt hij afscheid van KNA. Kom je ook op deze speciale avond?

Zowel de harmonie als de drumband hebben sinds de versoepelingen in januari, en ondanks de afwezigen door Corona, hard geoefend om een mooi programma in elkaar te zetten. Zo speelt de harmonie ‘How te train your Dragon’, ‘Persis’ en ‘les Miserables’. Karin Teunissen, echtgenote van Dick, neemt na 31 jaar ook afscheid op deze avond, en speelt het klarinetconcert ‘Introduction, et Polonaise de Concert’ van Edmond Avon.

De drumband heeft ook enkele mooie en afwisselende nummers ingestudeerd, en staat daarbij weer onder vertrouwde leiding van Hans van Willigen.

Voor het opleidingsorkest onder leiding van Anniecke van Delft was de tijd nog te kort om met elkaar een programma in te studeren. Er waren helaas veel zieke of afwezige jeugdleden vanwege Corona, hetgeen u niet onbekend in de oren zal klinken. Het volgende concert zal dit vast en zeker goed komen!

Wij nodigen u van harte uit in MFC de Lingehof in Arkel. De zaal is open vanaf 19.30 uur, kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en kosten € 5. Graag tot dan!

Voorjaarsconcert 26 maart!

Op 26 maart a.s. geven wij ons voorjaarsconcert! 🎶🎺🎉Na 3 jaar hopen wij met ons opleidingsorkest, de drumband en de harmonie op deze avond (eindelijk) een mooi concert te kunnen geven voor al onze trouwe familieleden, vrienden, supporters en sponsoren. Het wordt meteen een bijzondere avond, want onze dirigent Dick Teunissen neemt na 50 jaar afscheid. Het concert is ’s avonds vanaf 20 uur in MFC De Lingehof in Arkel. We houden de Coronamaatregelen nauwlettend in de gaten; mochten de plannen veranderen, dan zullen we dat hier direct melden.

Het opleidingsorkest zal deze avond voor het eerst optreden onder leiding van dirigente Anniecke van Delft. Anniecke is al een tijdje bij ons aan de slag, maar zij heeft nog nooit een concert verzorgd op ons traditionele voorjaarsconcert . Een mooi vooruitzicht dus!

De drumband staat nog steeds onder vertrouwde leiding van Hans van Willigen. Wij verheugen ons erop de drumband ook weer in ons midden te hebben én te horen. Tijdens de Coronapandemie zijn zij namelijk tijdelijk uitgeweken naar Gorinchem voor de repetities, om de harmonie maximale ruimte te geven voor repeteren op 1,5 meter onderlinge afstand. Fijn om weer terug te zijn!

En als vermeld: Dick Teunissen neemt na 50 jaar afscheid van KNA. Een heel bijzonder jubileum en een heel bijzondere gebeurtenis. Elders op deze site kunt u meer over Dick lezen, de viering van zijn 50-jarige jubileum en zijn terugblik bij KNA. Naast Dick zal ook zijn echtgenote, Karin Teunissen, afscheid nemen van KNA. Karin is dan 31 jaar bij KNA, en zo’n 12,5 jaar concertmeester. Zij zal tijdens het afscheidsconcert een solostuk uitvoeren.

Wij bereiden ons concert voor, in de hoop dat de Corona-omstandigheden ons gunstig gezind blijven. Mocht er aanleiding zijn voor aanpassing van de plannen, dan zullen wij u dat zo spoedig mogelijk op deze website melden.

Dick Teunissen 50 jaar dirigent!

KNA heeft het nieuwe jaar bijzonder ingeluid. Want op 5 januari 2022 was het precies 50 jaar geleden dat Dick Teunissen begon als dirigent bij KNA. Dick, afkomstig uit een muzikaal gezin in Ede, woonde op dat moment in Rotterdam. Hij had zijn opleiding Directie aan het conservatorium bij Henk van Lijnschoten zojuist afgerond. Daarnaast speelde hij als trompettist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Via Henk van Lijnschoten kwam hij met KNA in contact en trad in dienst.

Concert in Odina, begin 80’er jaren.

Bij KNA heeft Dick zijn muzikale uitdaging en plezier gevonden, dat nu al maar liefst 50 jaar duurt. Hij heeft KNA zodanig weten te begeleiden, dat het orkest in enkele jaren is opgeklommen uit de toenmalige afdeling Uitmuntendheid naar de Eerste Divisie. Hier weet het orkest zich sinds 1977 te handhaven door zich iedere vier jaar zich op een landelijk concours aan het gewenste niveau te meten. Andere hoogtepunten in de afgelopen 50 jaar zijn o.a. de concertreis naar Süssen, de opgenomen cd in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, waar Dick op dat moment als 1e Trompettist van het Radio Kamer Orkest speelde, en vele mooie, ontroerende, imponerende en gezellige concerten in en rondom Arkel, al dan niet met zusterverenigingen.

Als waardering voor zijn vele jaren trouwe en inspirerende muzikale dienst is Dick Teunissen in 2007 benoemd tot eredirigent van Kunst na Arbeid. Een jaar daarna, in 2008, ontving Dick Teunissen een koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, als waardering voor zijn muzikale betekenis voor de Nederlandse muziek in zijn algemeenheid en voor de amateurmuziek in het bijzonder. De aanvraag voor deze onderscheiding was geïnitieerd door KNA en ondersteund door diverse orkesten.

Dick wordt geridderd door wijlen burgemeester Aalderink van Bronckhorst, april 2008.
Concours in Enschede, 2010.
Dick even als trompettist, Kerstconcert in Kedichem, 2011.

Alle leden waren op 5 januari uitgenodigd voor de digitale nieuwjaarsreceptie. Pieter Versluis feliciteerde Dick hartelijk namens alle leden van KNA voor zijn grote en jarenlange inzet. Waarbij hij aangaf het jammer te vinden dat de viering vanwege de Coronamaatregelen deze avond digitaal op afstand moest plaatsvinden. Als blijk van waardering kreeg Dick een vloeibaar geschenk, waar hij zichtbaar blij mee was. De leden hadden verder een grote verrassing voor Dick in petto, want zij hadden een film samengesteld, getiteld ‘Lang zal hij leven’, onder regie van Ron Cuijper. Geweldig!

Daarna blikte Dick terug, zichtbaar verrast dat zijn jubileumviering op deze avond plaatsvond. En verrast dat ook zijn vier kinderen digitaal aanwezig waren. De vijftig jaar waren voor hem voorbij gevlogen, met een aaneenschakeling van mooie en fijne momenten. Met name het vertrouwen en de goede band met de diverse besturen en alle leden was heel waardevol en vormde de basis voor deze jarenlange samenwerking. Daarbij prees Dick ook de leden voor hún uithoudingsvermogen met een persoon die, zoals hij zelf aangaf, niet altijd de gemakkelijkste was. Zo nam hij niet snel genoegen met een gemiddelde prestatie, maar probeerde altijd dat schepje erbij te zetten. ‘Je kunt vaak meer dan je zelf denkt’ is het alom bekende credo van Dick. Met dit credo is KNA menig voorbereiding voor een concours gestart, met uiteindelijk een goed resultaat tot gevolg.
Dick schetst ook enkele hedendaagse ontwikkelingen, zoals het lastig kunnen werven en vasthouden van jeugdleden. Dat baart hem zorgen. De basis van goed opgeleide musici wordt hierdoor steeds smaller. Welke keuzes kan KNA maken om dit tij te keren?

Winter Wonderland Concert, 2018.
Oefenen voor het Voorjaarsconcert 2019, samen met de Drumband.

Muziek en KNA waren de afgelopen 50 jaar in huize Teunissen ook nauw met elkaar verbonden. Dochter Mieke heeft een korte tijd fluit gespeeld bij KNA en ging vaak mee naar concerten, naast haar moeder op hoorn. De andere kinderen waren indirect betrokken bij KNA, en gingen soms mee naar concerten. Echtgenote Karin is nu ook meer dan 30 jaar lid van KNA. Al met al zijn dit lange, waardevolle verbintenissen.

Als afsluiting van deze nieuwjaars- en jubileumbijeenkomst proostten Dick, Karin, kinderen, het bestuur en alle leden op het nieuwe jaar en het 50-jarige jubileum. In de hoop binnenkort weer in levende lijve met elkaar te kunnen musiceren. Dan zullen ze toewerken naar het aanstaande voorjaarsconcert, dat gepland is op 26 maart a.s. Daar zullen Dick en Karin afscheid nemen, waarna KNA met een nieuwe dirigent een nieuwe toekomst zal ingaan.

KNA wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022!

Vanwege de Coronapandemie konden onze concerten dit jaar helaas niet doorgaan. We hebben jou, onze sponsoren en trouwe supporters allemaal erg gemist. Met de onderstaande Kerstgroet onder de knop “download”, samengesteld door onze dirigent Dick Teunissen, willen we iedereen een hart onder de riem steken en fijne feestdagen toewensen. We hopen elkaar in het voorjaar weer te mogen ontmoeten. Blijf gezond en graag tot dan!

Nieuwe blazersklas start maart 2022

In 2022 starten we weer met een nieuwe blazersklas! Dit is een prachtig project om kinderen of volwassenen al vroeg in aanraking te brengen met muziek. De deelnemers mogen een instrument kiezen en krijgen vervolgens in groepen (hout, koper, slagwerk) les van docenten. Dit om zo snel mogelijk te beginnen met waar het om draait: muziek maken! Al na een paar lessen kunnen de deelnemers samen spelen.

Volgend jaar beginnen we weer met een nieuwe blazersklas. Doe je ook mee? Lees meer op onze speciale pagina, of download het aanmeldformulier hieronder.

Geen Winter Wonderland Concert

Helaas gaat ons Winter Wonderland Concert vanwege de toenemende Coronabesmettingen en bijbehorende Coronamaatregelen, niet door. Dit vinden we enorm jammer, maar we respecteren natuurlijk de geldende regels. We onderzoeken of we het geweldige programma, met medewerking van Menzo Kortland, kunnen doorschuiven naar een later moment. Daarover later meer. Vooreerst danken we iedereen die ons bij de voorbereidingen heeft gesteund, in welke zin dan ook. En we hopen elkaar op een later moment, veilig en gezond, muzikaal te treffen!