Sjaan Brandwijk 80 jaar lid van KNA!

Ons oudste lid, Sjaan Brandwijk, viert deze maand zijn 80-jarige jubileum bij KNA. Vanwege deze bijzondere gebeurtenis, heeft het bestuur vandaag een insigne met Oorkonde van de KNMO overhandigd aan Miep, zijn echtgenote. Sjaan kon helaas vanwege gezondheidsredenen de oorkonde niet zelf in ontvangst nemen.

Terugblik
Sjaan Brandwijk is een zeer geliefd en gewaardeerd lid van KNA. Wie kent hem niet? Sjaan begon als 15-jarige in 1942 op klarinet, midden in de oorlog. Later stapte hij over naar de baritonsaxofoon. Vanaf 1957 trad Sjaan in het bestuur, wat hij 39 jaar lang heeft gedaan. Hij vervulde diverse functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. De aanstellingsbrief van dirigent Dick Teunissen, die dit jaar zijn 50-jarig jubileum bij KNA viert, is dan ook door Sjaan geschreven!
Na zijn bestuursfuncties bleef Sjaan actief voor KNA, in de rol van bibliothecaris en als coördinator van het oud papier. Bij dat laatste wist Sjaan in de onderhandelingen het belang van KNA altijd goed voor het voetlicht te brengen! Tot op hoge leeftijd heeft Sjaan meegespeeld op zijn baritonsax, totdat dit vanwege gezondheidsredenen niet meer kon. Daarna is hij nog lange tijd iedere woensdagavond naar de repetities in MFC de Lingehof komen luisteren, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Voor zijn vele en trouwe verdiensten voor KNA is Sjaan in 1992 benoemd tot erelid van KNA. Daarnaast ontving Sjaan ook een koninklijke onderscheiding. Dat was in 1990.

Echtgenote Miep
Niet alleen Sjaan is tot op hoge leeftijd actief voor KNA gebleven. Ook zijn echtgenote Miep heeft in al die jaren veel voor KNA betekend. Miep was actief lid in de damessupportersclub en organiseerde vele activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast was zij bekend als lady-speaker, waarbij zij de concerten van KNA altijd plezierig en ontspannen presenteerde. En natuurlijk was zij achter de schermen in huize Brandwijk, altijd een belangrijke steun en toeverlaat voor Sjaan. Zij waren een sterk team voor KNA!

Felicitatie en dank
Wij feliciteren Sjaan met dit geweldige jubileum en wij danken zowel Sjaan als Miep voor hun betrokkenheid en inzet voor KNA in al die jaren. Op dit moment heeft Sjaan helaas gezondheidsproblemen, waardoor hij zijn Oorkonde niet zelf in ontvangst kan nemen. Wij zijn in dankbare gedachten bij hem.