Saxgroep danst op Scarborough Fair

Onze saxgroep heeft ook in de Coronaperiode niet stilgezeten! Naast het tweewekelijks repeteren via Zoom hebben Erna van Houwelingen, Ilze Hiddink en Frank ook energie gestoken in het opnemen van een stuk: de Scarborough Fair. Hiermee kom je vast in de stemming om naar buiten te gaan, net als de dansers in Scarborough. Super gedaan, dames en heer! Ralf ontbreekt helaas vanwege drukke andere (school)verplichtingen. Dick Teunissen heeft de audio- en videobewerking weer voor zijn rekening genomen. Dit is (hopelijk) onze laatste digitale bijdrage, want vanaf woensdag mogen we weer repeteren in MFC De Lingehof. En hopen we weer snel in levende lijve met elkaar een concert te mogen geven. We houden je op de hoogte!